Statushouders

Het CDA wil dat statushouders een goede start krijgen in onze stad. Integratie in onze samenleving is voor hen niet eenvoudig. Het CDA is van mening dat wanneer zij in kleine groepen worden gehuisvest de burgers makkelijker met hen in contact komen en hen kunnen opnemen en begeleiden in onze samenleving. Dit betekent echter niet dat in elke wijk verplicht statushouders gehuisvest dienen te worden. Dat kan geen wet van meden en perzen zijn, er moet altijd gekeken worden naar situatie in de wijk. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor het niet wenselijk is satushouders te huisvesten, om wat voor reden dan ook, moet het voorbehoud gemaakt kunnen worden om ze elders een woning aan te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.