Tijdens het in- en uitrijden van de stad staan inwoners onacceptabel lang in de file. Dit is bovendien niet goed voor luchtkwaliteit in Leiden. Het CDA beseft dat er geen pasklare oplossingen zijn voor dit probleem, maar weigert zich daarbij neer te leggen. Alleen een combinatie van oplossingen zal tot verlichting van het probleem kunnen leiden.Verfijning van deeloplossingen zoals kleinere bussen, groene golfen, dicht houden van bruggen en gebruik van technologie zoals apps die de verkeersdrukte doorgeven is daarbij wenselijk.

Het CDA maakt verder de volgende keuzes:

1.       Het CDA vindt dat de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overal moeten worden gehaald, ook op de Hooigracht. Daarom is voor het verkeer een alternatieve route nodig in de vorm van een effectieve binnenring in het oosten van de stad. Het budget van de Leidse ring wordt voor dit plan ingezet.

2.       Het CDA is fel gekant tegen het doortrekken van de N11 door Park Cronesteyn.

3.       Het CDA maakt zich sterk voor de uitbreiding van elektrische laadpalen in Leiden. De gemeente ondersteunt op aanvraag de plaatsing van laadpalen bij woningen. Het CDA wil echter niet dat de parkeerplaatsen daarna exclusief voor elektrische auto’s bestemd worden.

4.       Het CDA wil dat de expertise van het duurzaam mobiliteitscentrum ook na 2022 behouden              blijft.

5.       De duurzaamste vormen van vervoer zijn natuurlijk lopen of fietsen. Het CDA wil dat de gemeente het gebruik van het wandelen en de fiets stimuleert. Fietsers laten betalen voor het stallen van hun rijwiel bij het station past daar niet bij. Verder moeten fietsroutes vanuit de regio naar de binnenstad verbeterd worden.

6.       Het CDA wil in de Leidse binnenstad flexibele en goedkope parkeeroplossingen voor het fietsparkeren. Te denken valt aan het creëren van extra ruimte voor fietsparkeren.

Openbaar vervoer

1      Het CDA wil dat de Leidse binnenstad vanuit alle wijken goed bereikbaar is per bus.

2      In aanbestedingen voor het OV is toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten een belangrijk criterium.

3      Het CDA steunt verdubbeling van het spoor tussen Leiden Lammenschans en Utrecht.

4      Bij de zoektocht naar een mogelijke nieuwe locatie voor het busstation hanteert het CDA als voorwaarde dat dit aan de stadszijde wordt gerealiseerd.

Autoverkeer

1.    De huidige plannen van het College voor de Leidse ring leveren nauwelijks verbetering voor de doorstroomsnelheid van het autoverkeer op. Het CDA wil de afspraken met Leiderdorp daarom herzien. Uitgangspunt blijft het realiseren van een betere ontsluiting aan de oostzijde van de stad.

2.    Het CDA is tegen het opknippen van doorgaande routes. Eenrichtingsverkeer ter bevordering van de leefbaarheid of luchtkwaliteit is onder voorwaarden bespreekbaar.

3.    Het CDA wil groene golven op doorgaande wegen in Leiden zoals de Churchilllaan en de Plesmanlaan.

4.    Het CDA wil dat met de provincie betere afspraken worden gemaakt over de bediening van de bruggen in de spits. Dit is voor een aantal bruggen, zoals de Lammebrug, een provinciale taak. Het CDA vindt dat de bruggen tijdens de spits niet meer open zouden mogen gaan.

5.    Het CDA wil dat de gemeente zich inzet voor een verbeterde doorstroming op de A4 bij Leiden (knooppunt Zoeterwoude).

Parkeren

1.    Dankzij het College 2014 – 2018 betalen veel Leidenaars nu hoge parkeertarieven, terwijl ze helemaal geen parkeerproblemen hadden in hun wijk. Niet voor niets is het aantal Leidenaars dat ontevreden is met betaald parkeren hoog. Het CDA wil daarom af van betaald parkeren in alle wijken waar parkeren geen probleem vormt (in wijken waar de parkeerdruk voor invoering onder de 80% lag zoals in Leiden-Zuid West en de Hoge Mors en/of waar de gerealiseerde parkeerdrukvermindering lager dan 10% was).

2.    De opbrengsten van het parkeren blijft bestemd voor parkeerdoeleinden. Het CDA wil een speciale betaalbare ‘opa-en-omaparkeerkaart’ (vergelijkbaar met die voor de mantelzorgers)

 Vervoer over het water

1.    Het CDA pleit voor een integraal waterplan. In het kader van een duurzame en schone stad, stelt het CDA voor beleid te maken om gezonken en verwaarloosde schepen langs de grachten en singels uit het water te halen.  De eigenaren van de gezonken en verwaarloosde schepen worden vervolgens aangeslagen voor de gemaakte kosten van de gemeente om deze schepen te verwijderen.

 2.    Door de toenemende drukte op het water, is het van belang dat de veiligheid voor alle gebruikers op het water blijft gewaarborgd. Daarom moet in het waterplan ook de verkeersveiligheid op het water worden meegenomen. 

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar ons raadslid Roeland Storm via R.Storm@gemeenteraadleiden.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.