Wonen in een groene, aantrekkelijke en schone stad!

Je voelt je beter in een schone en veilige stad. Het CDA ziet graag dat overheid en inwoners zich samen inspannen om dit te bereiken. De overheid heeft een onmiskenbare verantwoordelijkheid om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Echter, het CDA wil ook de initiatieven van inwoners nadrukkelijk de ruimte geven op dit gebied. Het groen van de stad is misschien wel één van de belangrijkste factoren voor een leefbare stad. Mensen functioneren beter met meer groen om hun heen. In de visie van het CDA bestaat groen uit meer dan de grote groene parken in onze stad. Juist ook het “kleine groen” in de wijken, voor ieders deur, zorgt voor een leefbaar klimaat.

Download onze standpunten over deze onderwerpen hier:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.