Veilig Thuis

Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor het kind. De bureaucratie moet worden teruggedrongen, net als de wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen. Het CDA vindt daarnaast dat wachtlijsten bij het Veilig Thuis (meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld) onacceptabel zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.