In deze raadsperiode was de Gemeente voor het eerst verantwoordelijk voor een aantal belangrijke nieuwe zorgtaken. Met name de Jeugdzorg en de (uitbreiding van de) Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de gemeentebegroting is de zorgsector nu met ca. € 85 mln. de grootste uitgavencategorie. Soms hoor je ook wel kritische geluiden over hoe gemeenten de zorgtaken behartigen. Is daar aanleiding voor ?

Ik denk het niet, maar het kan altijd beter en voor zo'n ingrijpende stelselwijziging is wel tijd nodig. Daar heeft de CDA 2e Kamerfractie ook terecht altijd aandacht voor gevraagd. Hoe heeft Leiden de nieuwe zorgtaken opgepakt? De kern van de Leidse aanpak is de inrichting van Sociale Wijkteams (8) en Jeugd- en Gezinsteams (6). Hiervoor is gekozen om de zorg dicht(er) bij de mensen te brengen en verschillende hulpverleners samen te laten werken rondom de zorgcliënt.

Voor het CDA is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen goed en snel geholpen worden zoals slachtoffers van huiselijke geweld en eenzame ouderen. Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld) had tot voor kort wachtlijsten. Die zijn nu op aandringen van het CDA gelukkig weggewerkt. Verder hecht het CDA veel waarde aan de ondersteuning van mantelzorgers. Zij staan dag en nacht klaar voor de mensen in hun omgeving en staan vaak onder zware fysieke en mentale druk.

De gemeente heeft veel extra geld beschikbaar gesteld om de overgang van zorgtaken zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mijn conclusie is dat  de zorg bij de gemeente in goede handen is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.