Woningbouw

De doorstroming op de woningmarkt moet worden gestimuleerd, zodat iedereen geschikte en betaalbare woning kan vinden. Leiden volbouwen is niet de oplossing en slecht voor de leefbaarheid van onze mooie wijken. Gigantische hoogbouw zoals gepland in de Merenwijk zijn wij tegen. Er zijn voldoende sociale huurwoningen, verkoop van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd zodat er meer beschikbare woningen komen. Het CDA stimuleert het tegengaan van scheefhuren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.