15 oktober 2018

Amaliaplein

Het belangrijke bestemmingsplan Amaliaplein is behandeld in de gemeenteraad van 15 oktober. Het plan werd ook al uitgebreid besproken in het forum van 8 oktober. Het voorstel is unaniem aangenomen in de raad.

Het plan bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. De komst van de Lidl: Een nieuwe supermarkt die er voor zorgt dat het oude dorp dichtbij boodschappen kan doen. Veel bewoners zien de Lidl graag zo snel mogelijk komen en mede daarom heeft CDA ingestemd met dit bestemmingsplan. 
  2. De komst van 21 sociale huurwoningen: Het CDA is uitermate blij dat dit kan worden gerealiseerd en is blij met de komst van deze huurwoningen.
  3. In het bestemmingsplan worden opties voor verkeersafhandeling behandeld, echter dit zijn geen definitieve plannen. Het college is namelijk begonnen met het integraal verkeersonderzoek (IVVP). De wethouder heeft toegezegd de bewoners en de raad te betrekken bij deze discussie en de verschillende oplossingen. Deze belangrijke discussie volgt dus nog later.
  4. Onder druk van de provincie zal de bestemming van de winkels bij de Oranjegalerij worden aangepast. De provincie voert dit beleid om leegstand in winkelgebieden te voorkomen, o.a. door opkomst van internet hebben winkels het lastig. In plaats van een direct 'uitsterfbeleid' heeft het CDA zich hard gemaakt voor de mogelijkheid dat winkels die er nu zitten mogen blijven en ook kunnen kijken naar een directe opvolger. Verder is er in de nieuwe bestemming van Oranjegalerij is gelukkig wel ruimte om een 'gemakswinkel' (kleine supermarkt) te faciliteren. Dat hangt uiteindelijk af van of een ondernemer bereid is om deze winkel te openen. Met ruimte voor horeca en het buurthuis, zetten we zo in op de buurtfunctie van de Oranjegalerij.

Tot slot heeft de wethouder toegezegd te onderzoeken of er een transformatiefonds kan komen voor eigenaren van de Oranjegalerij. Het gaat om eigenaren die hun winkel willen omzetten naar een woning. Hier wordt de raad in een later stadium vertrouwelijk over geïnformeerd.

Met bovenstaande toezeggingen kon ook het CDA instemmen met het nieuwe bestemmingsplan voor Amaliaplein en Oranjegalerij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.