25 maart 2019

Beleid Participatiewet - Evaluatie

In de forumvergadering van 25 maart 2019 stond de evaluatie beleidsplan participatiewet op de agenda. Deze evaluatie is tevens de basis voor een herijking van het beleidsplan, m.a.w. het vormt de input om een nieuw beleidsplan op te stellen.

Participatie (meedoen in de arbeidsmarkt) is een belangrijk onderwerp. Het CDA heeft daarom raadsvragen gesteld.

Het CDA vindt dat de evaluatie een vrij feitelijke beschrijving is geworden. Er mist vaak een oordeel en oorzaak voor het halen of niet halen van doelstellingen. Wat ging goed en wat is niet gelukt. Dit is een gemiste kans.

Huibrecht Bos heeft vervolgens een toelichting gegeven op de vragen van het College. CDA kan zich vinden in een aanbodgericht en activerende aanpak, waar wordt gekeken naar de mogelijkheden van de werkzoekende en de begeleiding en ondersteuning die daar bij past.  Het gaat dus om maatwerk (‘achter de voordeur opzoeken’) voor de werkzoekenden.

Prioriteit voor een doelgroep mag niet leiden tot het afschrijven van een doelgroep. Wel tot een duaal beleid, waarvan het CDA graag ziet hoe dat in het beleid is verwoord.

Van het nieuwe beleidsplan verwacht het CDA een concrete ambitie. Met meer dan een 'excel analyse' met het doortrekken van de lijntjes.

Het nieuwe beleidsplan zal later dit jaar terugkomen in de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.