26 april 2021

Bijstand en giften

Eind 2020 kwam in het nieuws dat de gemeente Wijdemeren, duizenden euro's terugvorderde van een bijstandsgerechtigde omdat deze 3 jaar lang boodschappen van zijn moeder had ontvangen. Dit riep veel vragen op. Eind februari nam de Tweede Kamer de 'boodschappenmotie' aan. Die motie moet een einde maken aan de boetes, die mensen in de bijstand krijgen opgelegd als zij kleine giften ontvangen, zoals een tas met boodschappen.

De uitvoering van de motie wacht echter op de vorming van een nieuwe regering. Dit zou nog wel even kunnen duren en ook is het niet zeker of een nieuwe regering uitvoering geeft aan deze wethouder. In steeds meer Nederlandse gemeenten mogen mensen in de bijstand tot € 1200 per jaar aan giften aannemen, zonder dat zij worden gekort op hun uitkering. 

Voor CDA raadslid Medea Hempen was dit reden om vragen te stellen aan de wethouder. Deze vragen werden mondeling behandeld in de raad van 26 april j.l. Wethouder Daan Binnendijk gaf aan dat het College al voorstander is van een humaan beleid. Dit was al de praktijk, maar er was nog geen duidelijke grens. Daarom staat het College positief tegen deze vraag en dit zal gaan invoeren. De raad zal op de hoogte wordt gehouden.

 

Zie hieronder de gehele vraag:

Actualiteitsvraag

Raad 26 april 2021 Onderwerp: Bijstand en giften CDA / Medea Hempen

In steeds meer Nederlandse gemeenten, ook in de Leidse regio, mogen mensen in de bijstand tot € 1200 per jaar aan giften aannemen, zonder dat zij worden gekort op hun uitkering. Hiermee lopen de gemeenten vooruit op de uitvoering van de vlak voor de verkiezingen aangenomen ‘boodschappenmotie’ in de Tweede Kamer. Die motie moet een einde maken aan de boetes die mensen in de bijstand krijgen opgelegd als zij kleine giften ontvangen, zoals een tas met boodschappen.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Het staat niet vast of een nieuw kabinet uitvoering zal geven aan de motie van de Tweede Kamer. Daarom kiezen sommige gemeenten ervoor zelf al voor € 1200 vrij te stellen. Hoe kijkt het College ertegenaan?

  2. Overweegt het College in lijn met andere gemeenten de bijstand op dit punt te versoepelen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.