19 mei 2019

Brandweer

Al langere tijd maakt het CDA zich ongerust over de opkomsttijden van de brandweer bij spoedgevallen. Het percentage met een opkomsttijd binnen 9 minuten neemt bij deze prio-1-meldingen al jaren af. Daarom hebben we vorig jaar samen met de Christen-Unie/SGP een amendement ingediend, dat door de hele raad werd gesteund, om de afnemende trend van uitruktijden van de brandweer onder de aandacht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio te brengen en om te keren. Helaas hebben we bij de bespreking van de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden moeten constateren dat het percentage het afgelopen jaar wederom omlaag is gegaan: nog maar in 49,4% van de gevallen lukt het de brandweer om binnen de gestelde norm van 9 minuten ter plaatse te zijn.

Als CDA maken wij ons hierover grote zorgen en CDA-raadslid Medea Hempen heeft de opkomsttijden dan ook opnieuw in de gemeenteraad aangekaart. Op 20 mei is namens de gehele raad besloten de Veiligheidsregio op te roepen spoedig met een reactie te komen hoe en wanneer er actie wordt ondernomen om deze dalende trend te keren. Ook willen wij op korte termijn hierover met de brandweer in gesprek.

De veiligheid van onze inwoners staat immers voorop!

(Foto CDA Archief)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.