01 juli 2019

CDA is blij met uitzichtpunt Munikkenpolder

In 2018 is aan bewoners en betrokkenen van de Munnikkenpolder toegezegd om een uitkijkpunt, inclusief damwand te realiseren. Om dit te kunnen realiseren vroeg de wethouder in de bestuursrapportage om een krediet.

Het CDA is blij met een uitkijkpunt in de Munnikkenpolder. Voor de polder Achthoven is destijds een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee worden meer recreatieve mogelijkheden gecreĆ«erd voor de inwoners van Leiderdorp en omstreken. Inmiddels is de Munnikkenpolder voor veel Leiderdorpers een aantrekkelijk gebied en veel mensen genieten er bijvoorbeeld van de foeragerende weidevogels. Het uitkijkpunt past hier goed bij. 

In aanloop tot de gemeenteraad werd een amendement ingediend om de kosten niet uit te geven. Middels een toelichting van de wethouder werd duidelijk dat het stopzetten 14.000 euro kost en dat -na subsidie- het plaatsen 22.000 euro. Hoewel het proces door partijen als niet goed werd beschouwd, werd de amendement ingetrokken. Dit betekent dat het uitzichtpunt zal worden gerealiseerd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.