24 november 2018

CDA verrast 9-tal bijzondere mensen

Op zaterdag 24 november heeft de CDA-fractie een 9-tal bijzondere mensen verrast met een bezoek en een boeket bloemen om hen te bedanken voor hun bijdrage en of activiteiten aan de Leiderdorpse samenleving. De mensen die hen hebben voorgedragen geven aan dat zij een voorbeeld zijn voor de vele anderen, die zij ook zeer waarderen! De CDA-fractie is blij met de voordracht van deze bijzondere personen.

Jan Abbink is vanaf de oprichting van de Winkeliersvereniging van de Winkelhof actief geweest. Hij heeft ruim 30 jaar als bestuurslid een stimulerende rol vervuld. De onderlinge samenwerking van de winkeliers was belangrijk. De samenwerking met Wereldhave, de eigenaar van de Winkelhof droeg bij aan de verfraaiing, verbetering en de uitstraling, van de Winkelhof voor het winkelend publiek. In de persoon van de heer Abbink danken wij het hele bestuur van de Winkeliersvereniging voor hun inzet.

Koen en Stijn Glasbergen zijn voorgedragen door het Sociaal Cultureel Werk. Twee jongens, een tweeling, die al jaren actief zijn bij Dwars. Doen mee bij huttenbouw, disco, Halloween, spullen sjouwen, helpen bij de Buit, niets is te gek! Jonge voorbeeld vrijwilligers waar je op kunt rekenen!

Hans en Angelique Gestman zijn een bijzonder echtpaar dat vanaf de oprichting van het Thomashuis in Leiderdorp aan 9 jongeren naar behoefte begeleiding en aandacht geven. Vanaf oktober 2015 hebben deze jongeren hier meestal vanuit het ouderlijk huis, een overstap gemaakt naar meer zelfstandig wonen met begeleiding. Ze zijn gericht bezig hun zelfredzaamheid te vergroten. De bewoners werken er aan mee dat zij samen een mooi leven hebben met een fijne woon en leefplek als een groter gezin. Hans en Angelique zijn hiervoor - samen met een klein team - 24 uur per dag en 7 dagen per week verantwoordelijk. CDA heeft hiervoor groot respect. Als waardering een boeket bloemen.

Wim Laman heeft jarenlang als voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging de belangen van ondernemers behartigd.  Was raadslid voor het CDA. Zat in het college van Kerkmeesters, is actief in de Commissie Actie Kerkbalans evenals in de stuurgroep Dorpskerk 400 jaar. Voor zijn brede inzet voor kerk en maatschappij verdient hij onze oprechte dank.

Netty Starrenburg is al 18 jaar vrijwilliger bij Pluspunt, ze begon als gastvrouw, werd coördinator  van de museumclub. Zij organiseert samen met andere vrijwilligers meestal maandelijks een museum bezoek en maakt deelname aan museumbezoek mogelijk voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen. Zij organiseert de jaarlijks voor Pluspunt de boottocht en andere activiteiten van cultuurbelevingen bij Pluspunt Actief. Aan het einde van dit jaar neemt zij afscheid van haar vrijwilligerswerk. Extra dank en waardering is hier echt op zijn plaats.

Liesbeth van Meeteren heeft een grote staat van dienst bij de Taakgroep Eredienst. Zij is een belangrijke “trekker “ bij het Centrum voor Bezinning en Inspiratie, verzorgt begeleiding bij meditatieve avonden, dilemma debatten en stilte wandelingen bij de Scheppingskerk en Dorpskerk, zij wordt hiervoor bijzonder gewaardeerd.Jaap Timmermans is een allround vrijwilliger die na vele activiteiten voor Buurt Actief ‘t Oude Dorp, nu voorzitter is van ‘t Buurthuis van de Oranjegalerij. Sinds april 2018 is deze Buurt Ontmoetingsplek geopend. Het is een ontmoetingsplek voor het hele oude dorp van jong tot oud. Inloop ochtenden voor ouderen met koffie en thee, voorlezen voor kinderen, gamen voor jongeren, gemeentelijke informatie, contacten met Pluspunt, Jongerenwerk en Inclusio heeft zich recent gemeld. Het bestuur en vrijwilligers zijn onder leiding van Jaap zeer voortvarend aan de slag gegaan. Hier is als dank een boeket bloemen zeer op zijn plaats.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.