07 december 2017

CDA vragen inzake verkoop Menswordingkerk beantwoord

De CDA fractie heeft vragen gesteld over de verkoop van de Menswordingkerk. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. Zie ook bericht op https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/34759/verkoop-menswording-op-losse-schroeven

Hieronder de vragen en het antwoord van B&W:

Onderwerp : Verkoop Menswording

Vraagsteller : CDA/Mirjam van der Stelt

Datum : 28 november 2017

Verkoop Menswording

De afgelopen 14 dagen hebben artikelen in d e regionale kranten en weekbladen veel onrust gezaaid onder bewoners van de wijk Voorhof, wonende in de omgeving van de leegstaande RK Kerk De Menswording en oud parochianen van deze kerk, door berichten over de verkoop onder voorwaarden van deze kerk aan een projectontwikkelaar. Aangaande het artikel in het Leidsch Dagblad van dinsdag 21 november, waarin wordt aangegeven door de verkoper van de kerk dat ontwikkelaar en gemeente hebben afgesproken dat “het nieuwe appartementencomplex een vriendelijke hoogte krijgt” en de woordvoerster van de gemeente die stelt: “Gezien de behoefte aan woningen staat het gemeentebestuur welwillend tegenover woningbouw mits….”, hebben wij de volgende vragen:

1. Hoe staat het college erin om van de huidige locatie van de Menswording de bestemming te wijzigen van “maatschappelijk” naar “wonen”, ondanks het feit dat er wel degelijk interesse is om het gebouw te kopen en een maatsc happelijke bestemming te geven?

Reactie: Het College is geen voorstander van aanpassing van de maats chappelijke bestemming.

Mocht aangetoond worden dat hierin geen gepaste invulling is gevonden de gemeente heeft

2. Heeft het college al toegezegd medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan?

Reactie: Neen. 

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/34759/verkoop-menswording-op-losse-schroeven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.