03 mei 2018

De nieuwe coalitie vraagt uw mening!

Woensdag 2 mei hebben LPL, VVD en CDA een akkoord gesloten voor de komende vier jaar. In dit coalitieakkoord staat wat zij de komende vier jaar voor Leiderdorp gaan doen.

De nieuwe coalitie zet de lijn van het vorige college in grote lijnen door en kiest daarnaast voor een zelfstandige en zelfbewuste gemeente met een bestuursstijl die initiatieven beloont en mogelijk maakt. Een stijl die verbindt en niet het gemeentehuis, maar de samenleving als uitgangspunt neemt.

Beoogde wethouders zijn:

LPL – Angelique Beekhuizen-Wesseling

VVD – Willem Joosten

CDA – Jeff Gardeniers

De nieuwe coalitie vraagt uw mening

De tekst van het akkoord is in concept klaar en de partijen vragen nu de mening van de Leiderdorpse samenleving.

Het is een akkoord op hoofdlijnen en de concrete vraag is: heeft  u goede aanvullende ideeën of vindt u dat er een belangrijk thema ontbreekt. Stuur in dat geval voor 15 mei een concreet tekstvoorstel naar griffie@leiderdorp.nl., of geef de tekst af aan de balie t.a.v. de griffie.

De partijen beoordelen of de inzending  bruikbaar is om toe te voegen aan het akkoord.

Iedereen krijgt een reactie wat er met zijn of haar voorstel gebeurt en wat de reden daarvan is.

Het concept-coalitieakkoord kunt u vinden op www.leiderdorp.nl, maar uiteraard staan hieronder ook de bestanden:

Concept coalitieakkoord

Concept voorstel portefeuilleverdeling

Financiële paragraaf en planning

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.