24 mei 2018

Definitief coalitieakkoord!

Op 24 mei presenteerden LPL, VVD en CDA het definitieve Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022 en de wethouders aan de pers. Namens het CDA tekenden Mirjam van der Stelt, fractievoorzitter en Jeff Gardeniers, kandidaat wethouder, het akkoord.

Op maandag 28 mei om 19.30 uur bespreekt de gemeenteraad het Coalitieakkoord en benoemt en beëdigt de gemeenteraad de nieuwe wethouders. Naast Jeff Gardeniers, worden Angelique Beekhuizen van de LPL en Willem Joosten van de VVD wethouder in het nieuwe College.

Aangezien Jeff Gardeniers wethouder wordt, zal Huibrecht Bos toe treden tot de CDA fractie. Hij zal ook op 28 mei worden geïnstalleerd.  

Het coalitieakkoord kunt u nalezen op gemeentewebsite.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.