09 november 2018

Gedegen begroting voor Leiderdorp!

Op vrijdagmiddag 9 november 2018 werd de programmabegroting 2019 voor Leiderdorp behandeld in de gemeenteraad. Mirjam van der Stelt sprak de algemene beschouwing uit vanuit het CDA. Naast complimenten waren er ook aandachtspunten op gebied van duurzaamheid, sport, verkeer en sociaal domein. Lees hier de inbreng van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.