21 april 2020

Heelblaadjespad 1

In de raadsvergadering van 20 april is de gemeenteraad akkoord gegaan met randvoorwaarden en coördinatieregeling Heelblaadjespad 1. Dit betreft de voormalige Menswordingskerk. In het politiek forum op 14 april en in de gemeenteraad van 20 april voerde Mirjam van der Stelt het woord namens het CDA. Hier een samenvatting van het betoog in het forum en de gemeenteraad.

Het CDA is ongelukkig met de voorgeschiedenis van het huidige besluit. We kunnen echter niets veranderen aan het besluit om de kerk te verkopen aan een projectontwikkelaar. 

Ook wij zien dat er behoefte is aan woningbouw is ons dorp, zeker bij bewoners die graag gelijkvloers en in de nabijheid van voorzieningen willen wonen. Het CDA vindt het belangrijk dat er op plekken in ons dorp, waar ruimte en mogelijkheid is om woningbouw te realiseren, er ook daadwerkelijk gebouwd wordt om de behoefte aan woningbouw te vervullen. Daarom heeft de CDA fractie ingestemd met de beslispunten die voorliggen.

Het CDA vindt het belangrijk dat wordt gekeken of een buurtkamer mogelijk is. Het is goed dat er een vrijstellingsmogelijkheid wordt opgenomen in het bestemmingsplan, zodat College vergunning kan verlenen als een gegadigde voor buurtkamer zich meldt.

Omdat er tot nu toe niet breed kenbaar is gemaakt dat er een buurtkamer mogelijk is in de nieuwe bestemming, willen we graag organisaties/bewoners de gelegenheid geven zich te organiseren. Deze tijd van Covid-19 is zeker voor welzijnsorganisaties niet gunstig, omdat zij veel te druk zijn met andere zaken. En bewoners wisten tot publicatie van de stukken een paar weken geleden, niet dat er geen buurtkamer zou komen. Men dacht na de forum-vergadering december 2018 dat er iets zou komen en nu leest men dat dit niet gaat gebeuren.

Mocht het niet lukken iets te realiseren in het project, dan wil het CDA graag vooruitkijken, naar andere mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt, bijvoorbeeld bij scholen. We hebben over het belang van een buurtkamer al gehoord van eerdere insprekers tijdens het Forum van december 2018, en ook de inspraak-brieven van de KBO-PCOB en de Adviesraad Sociaal Domein zijn duidelijk hierover. Dat er een grote wens en behoefte is aan een buurtkamer, een ontmoetingsplek,  in die buurt, is een feit, en het CDA wil dit graag nogmaals benadrukken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.