30 september 2019

Leidse Ringweg Noord in Politiek Forum

In het politiek forum van 30 september j.l. is het kaderbesluit Leidse Ringweg Noord besproken. Met name het trac├ędeel Oude Spoorbaan leidde tot veel discussie in het politiek forum. In eerdere gepresenteerde varianten was sprake bij de kruising Schildwacht van een tunnel en later van een variant met verkeerslichten. Nu wordt in het kaderbesluit voorgesteld om de bestaande rotonde te handhaven en de weg te veranderen in een 2x2-baans 70km weg.

Het CDA is voor een ringweg, die wegverkeer om Leiderdorp zal leiden. Ook zijn we blij met de verbeterde fietsroutes, o.a. het fietspad vanuit Oude Ade met veilige oversteek over de Oude Spoorbaan. Wel hebben we vragen gesteld bij de overgang over de Zijlbrug gezien de huidige drukte op dit stuk.

Voor de Oude Spoorbaan wordt een 2x2 70km weg voorgesteld. Het CDA ziet, samen met een aantal andere partijen, geen voordeel in het verhogen van de huidige snelheid van 50km naar 70km. Met 70km is het gevolg dat geluidswering tot 2 meter hoog vereist is op het oostelijk gedeelte (richting rotonde N445/N446).

Het CDA vraagt zich daarom af of we de beste variant nu op tafel hebben. Een variant die vaker wordt genoemd is de 'Dronten Passage'. In deze variant wordt een snelle weg naast de bestaande lokale Oude Spoorbaan gelegd. Deze snelle weg is te benaderen vanaf rotonde N445/N446 en vanuit Leiden is de aanluisting bij kruising Engelendaal of kruising IJsselmeeerlaan/Sumatrastraat. 

Het voordeel van deze variant is dat de snelle weg verder van de huizen ligt, eenvoudiger verdiept is aan te leggen en meer doorstroming geeft voor het verkeer richting de A4. In onze technische vragen is dit voorstel verder toegelicht (vraag 5).

De wethouder gaf aan vast te willen houden aan het huidig voorstel en wenste niet mee te gaan met de CDA suggestie. In het politiek forum van 4 november wordt het debat vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.