19 november 2019

LPL breekt met coalitie

Aan het begin van de raadsvergadering van 18 november 2018 heeft Hugo Langenberg van de LPL het vertrouwen in de coalitie met VVD en CDA opgezegd. Hij heeft tevens aangekondigd te onderhandelen met PvdA, D66 en GroenLinks over een nieuwe coalitie.

Voor de CDA fractie kwam deze stap onverwachts. De begroting van dit college van CDA, VVD en LPL werd 10 dagen eerder nog volledig gedragen door de coalitie en uiteindelijk unaniem door de raad goedgekeurd. De samenwerking was af en toe stroef, omdat de LPL weinig zag in coalitieoverleg. Dat Langenberg zelfs zonder aankondiging of verzoek de coalitie opblaast, betreuren wij. 

CDA fractievoorzitter Mirjam van der Stelt licht toe: ‘Het CDA heeft er de afgelopen anderhalf jaar alles aangedaan om een betrouwbare coalitiepartner te zijn. Het is zeer bijzonder dat de LPL deze coalitie opblaast onder het mom van de wens van de Leiderdorper. Lang niet elke Leiderdorper herkent zich in het LPL standpunt. De gemeenteraad moet zorgvuldig de belangen van Engelendaal, Driegatenbrug en Oude Spoorbaan afwegen. Het CDA betreurt dat er nu geen debat kan volgen over de Leidse Ring Noord en wat de beste oplossing is voor Leiderdorp en de regio.’

CDA wethouder Daan Binnendijk verklaarde in de raad: ‘Ik vond het een buitenkans om voor Leiderdorp wethouder te zijn. Het is een prachtige gemeente. Het vertrek van Willem Joosten en mijzelf betekent dat in deze periode al vier wethouders zijn weggestuurd. Ik vind het echt jammer dat u de gemeente Leiderdorp een predicaat toebrengt in de regio Holland Rijnland als bestuurlijk onmachtige gemeente. De inwoners, de ambtenaren en deze prachtige gemeente verdienen beter.’

De wethouder heeft per direct ontslag genomen als gevolg van ontbreken van vertrouwen. De CDA fractie wacht nu de onderhandelingen van de nieuwe coalitie af en zal ook in de toekomst een kritische, constructieve en betrouwbare partner zijn in de gemeenteraad van Leiderdorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.