08 oktober 2018

Metasequoia's

Op 8 oktober werd in het Forum een voorstel behandeld om 15 bomen te vellen en 7 bomen te verplaatsen in de Klompenmaker en Wagenmakerstraat. Voor het CDA was het duidelijk dat deze Metasequoia's veel overlast geven zowel door hun wortels (fundering, riool, wortels aan straatopvlak) als door hun naalden. De aanwezige bewoners pleiten ook duidelijk voor verwijdering van de bomen.

Het verplaatsen van de 7 bomen kost 60.000 euro. Dat is veel geld en in onze ogen teveel geld. Beter is het om alle bomen te vellen en een nieuwe boomsoort te planten. In het voorstel stond dat dit via Social Media zou worden gecommuniceerd. Naar aanleiding van onze vraag, heeft de wethouder toegezegd, dat dit via brieven gaat aan de bewoners en dat bewoners zullen worden betrokken bij de inrichting. Belangrijk omdat niet iedereen de Social Media volgt.

Uiteindelijk bleek dat een meerderheid van de partijen, het met deze aanpak eens was, zodat dit voorstel om de 7 bomen te verplaatsen niet meer in de gemeenteraad hoeft te worden behandeld. Het is nu aan het College van Burgemeester en Wethouders om het plan zo snel mogelijk uit te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.