11 juli 2018

Motie Kunst en Cultuur - verslag 9 juli

In de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie op 9 juli kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de financiƫle kadernota voor 2019-2022. Het CDA was initiatiefnemer van een motie Kunst en Cultuur, die samen met de LPL en VVD werd ingediend.

In de forumvergadering van 2 juli heeft de gemeenteraad vier insprekers ontvangen, die elk op hun eigen wijze en vanuit hun eigen organisatie een gemotiveerde oproep deden tot aanpassing van het kunst- en cultuurbeleid. Als CDA wilden we gehoor geven aan deze oproep.

In de motie roepen we het College van B&W op om zo snel mogelijk te komen met een actualisatie van het beleid van kunst en cultuur en hiervoor een passend budget bij de raad te vragen.

Daarnaast gaf de inspreker van de stichting Kunst in de Heemtuin aan dat zij steun kunnen ontvangen van Fonds 1818, mits er een financiƫle bodem is vanuit de gemeente.

In de motie vragen wij het College van B&W om vooruitlopend op het nieuwe beleid te kijken naar de mogelijkheden om eenmalig subsidie te geven aan de Stichting Kunst in de Heemtuin zodat de tentoonstelling 2019 een vervolg kan krijgen. 

Deze motie is unaniem aangenomen en de wethouder Jeff Gardeniers heeft beloofd na de zomer alvast te komen met een notitie inzake het kunst- en cultuurbeleid. Wij zijn blij met dit succes en blijven dit onderwerp uiteraard als fractie nauw volgen.

Lees hier de ingediende motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.