20 december 2019

Nieuw coalitieakkoord voor Leiderdorp

Met gepaste trots presenteren de fracties van ChristenUnie-SGP, CDA, D66 en VVD een nieuw coalitieakkoord voor Leiderdorp. Na een bestuurlijk turbulente periode zijn wij blij en opgelucht dat we zeer voortvarend en tegelijkertijd uiterst zorgvuldig tot elkaar zijn gekomen. Alle partijen voelden en voelen de urgentie en verantwoordelijkheid om spoedig weer tot een stabiel bestuur te komen. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en daarmee ook het geven van ruimte aan elkaar. 

Dankzij de verbindende bijdrage van formateur Robert Strijk zijn wij in goede sfeer en in beperkt tijdsbestek tot een stevig coalitieakkoord gekomen. Een akkoord waarin de inbreng van de deelnemende fracties duidelijk is, ook in de bijhorende portefeuilleverdeling. We vinden met name een degelijk financieel beleid, een open blik naar de regio en een dorp waarin iedereen mee kan doen, belangrijk. Vanzelfsprekend is duurzaamheid in alles het uitgangspunt. Dat gaat bijvoorbeeld over de energietransitie, woningbouw, een inclusieve arbeidsmarkt of biodiversiteit. 

We zetten daarbij in op een open en constructieve houding, zowel richting inwoners als binnen het gemeentebestuur zelf. We zoeken daarin een zo groot mogelijk draagvlak bij alle partijen. We staan als gemeente voor enkele forse uitdagingen en het is zaak om deze zo spoedig als mogelijk met een volwaardig en voltallig College aan te gaan. 

Klik hier voor het coalitieakkoord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.