06 mei 2021

Nieuwe minicontainers en chips

Alle bewoners van Leiderdorp krijgen binnenkort nieuwe containers. Het is een goede zaak dat er naast GFT en restafval, nu ook een papiercontainer vanuit huis kan worden gevuld. Hiermee hopen we dat de opbrengst van papier en karton stijgt en daarmee de afvalkosten voor de gemeente onder controle blijven. Uiteraard ook goed voor de duurzaamheidsdoelstellingen en afspraken, zoals ook landelijk worden gemaakt.

De brief riep voor het CDA echter vragen op. In de brief aan de bewoners werd gemeld dat de nieuwe containers voorzien zijn van een chip en adressticker, zonder verdere toelichting. Het CDA heeft daarop vragen gesteld over doel en privacy. De vragen zijn op 6 mei door de gemeente beantwoord. Klik hier voor de bijlage met het document, of hieronder met onze vragen en antwoorden van de gemeente.

 

De vragen:

Afgelopen week hebben Leiderdorpse huishoudens in de laagbouw een brief van de gemeente gekregen dat zij nieuwe minicontainers krijgen voor restafval, GFT-afval en papier. Deze containers zijn voorzien van adressticker en chip.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

 1. Waarom zit er een chip in de containers?

  De chip geeft de gemeente inzicht wat het aantal containers is, die in Leiderdorp in omloop zijn. Hierdoor kunnen we in de toekomst routeoptimalisatie toepassen. Een andere reden is dat we de vervuiling van het containerbestand willen tegen gaan. In de huidige situatie zijn er nogal wat containers in omloop waar de gemeente het bestaan niet vanaf weet. Illegale containers zullen dan ook niet meer worden geleegd.

 2. Worden met de chip data vastgelegd? Zo ja, welke data? Met welk doel? Voor hoelang? En wordt de verkregen informatie bij de persoonsgegevens bewaard?
  De chip geeft de gemeente inzicht wat het aantal containers is, die in Leiderdorp in omloop zijn. Er worden alleen adresgegevens bewaard, geen persoonsgegevens. De adresgegevens worden continu bewaard om het containerbestand op de juiste manier te kunnen beheren.

 3. Zijn er plannen de chip in de toekomst ook voor andere doeleinden te gebruiken?

  Er zijn geen plannen om de chip in de nabije toekomst voor andere doeleinden te gebruiken. Indien er wel plannen komen om de chip te gebruiken voor andere doeleinden, dient dat beleid vast te worden gesteld door de raad.

 4. Is het voorzien van adressticker en chip in lijn met de AVG?

  Er is een verwerkersovereenkomst voor het verwerken van de adresgegevens opgesteld. Deze is ondertekend door gemeente en de leverancier van minicontainers.

 5. Voor te stellen is dat inwoners de containers met chip en adressticker willen weigeren of de chip en sticker uit hun nieuwe minicontainers willen verwijderen, bijvoorbeeld omdat zij vrezen dat informatie in verkeerde handen valt of dat inbrekers kunnen zien wie er wel en niet thuis zijn.

a. Kunnen inwoners een nieuwe bak weigeren? Welke consequenties heeft dat?

Inwoners kunnen een nieuwe container voor restafval en gft niet weigeren. De uitgifte van de minicontainer voor papier is op vrijwillige basis. Oude minicontainers zonder chip kunnen straks niet meer geleegd worden.

b. Staan er sancties op het verwijderen van chip en/of adressticker? Zo ja, welke?

Er staan geen sancties op het verwijderen van chip en/of adressticker. De adressticker is bedoeld voor het bezorgen van de container door de leverancier van de minicontainers. Deze kan na aflevering door de bewoner verwijderd worden. Het verwijderen van de chip is niet wenselijk. De minicontainer kan dan niet meer geleegd worden. De vuilnisauto’s kunnen straks alleen nog maar minicontainers legen die voorzien zijn van een ‘Leiderdorpse’ chip.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.