25 februari 2020

Sport- en beweegnota

De sport en beweegnota is in de raadsvergadering van 2 maart aangenomen. Ook het CDA is akkoord met de uitgangspunten van de sport- en beweegnota.

In de forumvergadering van 17 februari werd de nota inhoudelijk besproken. Mirjam van der Stelt gaf het College toen de volgende aandachtspunten mee:

Arrangementenmodel en accommodaties

Het CDA vindt het belangrijk dat er ruimte is voor maatwerk. Goed te lezen dat het arrangementenmodel geen doel op zich is. Maatwerk is nodig voor verenigingen die nog niet op eigen benen staan. Blijf in gesprek met deze verenigingen en blijf oog houden voor het tempo dat zij aankunnen. 

Openbare ruimte

Een beweegvriendelijke openbare ruimte is voor jong en oud van grote waarde. Denk aan toegankelijke voetpaden, bredere fietspaden voor fietsmaatjes, maar ook aan bankjes langs wandelroutes. Oudere mensen die niet goed ter been zijn willen ook graag een stukje wandelen en dan is een bankje op de route waar zij even kunnen uitrusten heel prettig.

Vrijwilligers

Eigenlijk vormen vrijwilligers de basis van het wel/niet slagen van het sportbeleid. Niet alleen bij de verenigingen, ook via Incluzio (de vaak genoemde partner die gaat ondersteunen) ontsluit zich een netwerk van vrijwilligers. 

Blijf oog houden voor de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld dmv waardering, en stimuleer initiatieven van onderaf en omarm deze zoveel als mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.