22 maart 2021

Van afval naar grondstoffenbeleid

In de Forum vergadering van 22 maart 2021 is een discussienota van het college besproken over het afvalbeleid. Steeds meer afval moet grondstof worden. Elke gemeente had als doelstelling om per 2020, nog maar gemiddeld 100kg restafval per inwoner te hebben. In 2025 moet dit zelfs 30kg per inwoner worden. Dit is de zogenaamde VANG norm. Leiderdorp heeft met 214kg in 2019 duidelijk niet aan deze norm voldaan. Er is dus werk aan de winkel! Omdat dit een belangrijk thema wordt in de komende jaren hieronder een stukje achtergrond en de input vanuit de CDA-fractie in deze discussie.

Leiderdorp heeft eind 2019 besloten over te stappen op nascheiding van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). De belangrijkste reden hiervoor was dat de kwaliteit van nascheiding steeds beter is geworden. Bij bronscheiding (door de bewoners) worden vaak fouten gemaakt, omdat niet altijd even duidelijk is, welke materialen in de PMD bak mogen en welke in de grijze restbak moeten. Daarnaast zijn er minder rijbewegingen nodig voor het ophalen en is nascheiding ook gewoon goedkoper. Zeker op de langere termijn.

Waar nascheiding werkt voor PMD, moet papier/karton nog steeds worden gescheiden bij de bron. In het onderzoek naar restafval blijkt dat er nog relatief veel papier/karton in de grijze bak wordt gedaan. Om deze reden is ook besloten dat iedere huishouden hiervoor een aparte papierbak krijgt.

In de discussienota wordt gevraagd wat de gemeenteraad vindt van service prikkels (bijvoorbeeld minder vaak de grijze bak ophalen) en financiële prikkels (betalen per keer ophalen of per kilo). Na de zomer komt er een definitief voorstel. De discussie in het Forum was nu dus nog vrijblijvend en bedoelt voor de wethouder om informatie op te halen.

De CDA-fractie is kritisch. In de vergadering voerde Jan Huisman, burgerraadslid, het woord namens CDA Leiderdorp:

Als CDA zijn we erg ongelukkig met de timing van deze discussie. De nascheiding is ingevoerd, maar de implementatie is zeker nog niet afgerond.

De beloofde papierbakken voor huizen per 1 september 2020 zijn er nog steeds niet. En dit terwijl er minder algemene milieucorners beschikbaar zijn met papierbakken. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Gallaslaan de papierbakken verwijderd. Bewoners moeten daar nu een flink stuk extra lopen om papier in te leveren. Dat werkt natuurlijk niet. Daar komt bij dat papierbakken regelmatig vol zitten. De vele kartonnen dozen van de bezorgdiensten in Coronatijd zullen hier ongetwijfeld een rol in spelen. De Leiderdorpers lopen dus regelmatig risico dat ze weer onverrichte zaken terug naar huis moeten. Dan ben je dus snel geneigd om het papier in de grijze bak te stoppen. Wij maken ons sterk dat als gevolg hiervan het percentage van papier/karton in het restafval eerder is gestegen t.o.v. 2019, dan gedaald.

Het inleveren van textiel is ook nog beperkt. Slechts 6 plekken, inclusief de gemeentewerf, zijn beschikbaar in ons dorp. Dit betekent dat je flink moeite moet doen om van je spullen af te raken. Het is dan snel geregeld om je oude schoenen of trui in de grijze bak te doen.

Ook voor de luiers is de inzameling nog maar net gestart. En ons beloofd dat het aantal locaties nog zal worden uitgevoerd.

Er is dus ruimte voor verbetering, want op deze manier hebben we in 2020 eigenlijk een stap op de plaats gemaakt in plaats van een verbetering doorgevoerd.

De net aangekondigde campagne om beter te scheiden is een goede start, maar ga met bewoners in gesprek en combineer zo’n campagne met ruimte voor verbeteringen in wijken.

Voor een nieuw beleid is het draagvlak bij onze Leiderdorpers van groot belang. De beloofde inspraak is daarvoor essentieel, maar let met name ook op een goede vertegenwoordiging uit alle wijken en achtergronden. Wij zien graag dat er bijvoorbeeld ruimte is voor ander beleid bij hoogbouw, dan bij laagbouw en ook buitengebieden. Hoogbouw heeft zijn eigen problematiek en je kunt hierbij hoort eigen beleid.

Ook het grofvuil en de gemeentewerf kan mee in de evaluatie. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds niet mogelijk een matras te laten ophalen, wat bijvoorbeeld wel kan bij oude meubels.

Tot slot willen we ook aandacht vragen voor zwerfafval. Afgelopen zaterdag was het de Landelijke Opschoondag. Fijn dat er in ons dorp initiatieven zijn zoals de Straatjutters, die gewoon aan de slag gaan, maar we denken dat er bij de gemeente wel een tandje bij mag. Hoe zit het met de bronnen van zwerfafval. Welke winkels geven veel afval en kunnen we hier de eigenaren op aan spreken? Waar kan er een prullenbak bij om zwerfafval te voorkomen. Gemeente ga actief met dit onderwerp aan de slag.

Kortom: Wij zien ruimte voor verbetering. Wij zouden liever zien dat we verder zijn met de invoering van huidige maatregelen en in ieder geval de papierbakken aan huis hebben ingevoerd. Op dit moment zijn we geen voorstanders van financiële prikkels. Laten we eerst via juiste service prikkels stappen gaan zetten!

In de vervolgbijdrage bleken er partijen voorstander, maar ook meerdere partijen met zorgen te hebben over de voorgestelde financiële prikkels. In hoeverre kun je zelf als Leiderdorper de hoeveelheid afval beïnvloeden? Dit zeker nu je ook het PMD in de grijze bak kwijt moet. Jan Huisman heeft nog de suggestie gedaan om de gemeente doelstelling te stellen op het verminderen van GFT en textiel in het restafval i.p.v. een harde doelstelling van 100kg of 30kg per persoon.

De wethouder heeft beloofd alle input mee te nemen. Na de zomer volgt er een nota met concrete voorstellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.