02 februari 2019

Vlog: Warmterotonde komt richting Leiderdorp

Het warmtetransport van Rotterdam naar Leiderdorp en Leiden komt in de volgende fase. In onderstaand persbericht van CDA Zuid-Holland is te lezen welk besluit is genomen. Moniek van Sandick (kandidaat #4 van op de kandidatenlijst CDA Zuid-Holland en Mirjam van der Stelt (CDA Leiderdorp) bespreken de warmterotonde in een vlog. Klik op of kopieer de link: https://www.youtube.com/watch?v=o3ilK_0sVnE

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 30 januari is besloten dat de ‘Leiding over Oost’ wordt ingezet, de aanleg van de voorgenomen regionale warmtetransportleiding van Rotterdam-Zuid naar Leiden.

Met de aanleg van de transportleiding kan het gebruik van restwarmte uit de industrie en de inzet van aardwarmte als alternatief dienen voor fossiele energie. Hiermee kan energie bespaard worden en de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 voorkomen. “Om te komen tot een schoner en duurzamer Zuid-Holland is de aanleg van de Leiding over Oost wat ons betreft noodzakelijk,” aldus CDA-Statenlid Maurits de Haan. “Met deze leiding en breder, het warmte participatiefonds, wordt een nieuwe weg ingeslagen die wat het CDA betreft visionair is, maar ook past als het aankomt op de noodzakelijke klimaatmaatregelen.”

Provinciale Staten besloot om zodoende om een start te maken met de warmtetransitie. Met de financiële commitment kan de volgende stap gezet worden in de uitvoering van het warmtesysteem. Volgens De Haan moeten we tegelijk verder kijken dan deze leiding. “Er komen vanuit verschillende gemeenten, waaronder Lansingerland en Zuidplas, duidelijke wensen naar voren om werk te gaan maken van de warmtetransitie.”

Hoewel het CDA Zuid-Holland positief gestemd is over de ontwikkelingen, zijn er nog een aantal kritische vragen gesteld. “De vraag bij deze ontwikkelingen, hoe gedetailleerd ze dan wellicht mogen zijn, is wat er bijvoorbeeld gebeurt wanneer er door technische storingen geen warmte geleverd kan worden,” zo vervolgt De Haan. “Is er een systeem om dergelijke storingen op te vangen en de inwoners en bedrijven alsnog van de noodzakelijke warmte te voorzien? Daarnaast zou het mooi zijn als de warmtelevering afkomstig is van niet-fossiele brandstoffen, wij gaan ervan uit dat op die ontwikkelingen ook scherp aangestuurd wordt.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.