01 april 2019

Weidevogels in de Boterhuispolder

In het afgelopen gemeenteraadsvergadering heeft de LPL een motie ingediend om de weidevogels in het broedseizoen te beschermen. Al jaren is het een irritatie in Leiderdorp, dat grondeigenaren en pachters in de Boterhuispolder te vroeg maaien en op deze manier het broedseizoen te verstoren.

CDA wethouder Daan Binnendijk ervaart de motie als zeer positief en als steun. Hij adviseerde de gemeenteraad deze aan te nemen, waarop de gemeenteraad deze unaniem aannam. Praktisch gezien zijn er nog wel uitdagingen, omdat de handhaving een taak is van de provincie, waarbij de omgevingsdienst de uitvoering doet. 

Ook voor de CDA fractie is dit al jaren een doorn in het oog en we zijn blij met deze LPL motie als steun in de rug om uiteindelijk te komen tot betere omstandigheden voor de weidevogels in de Boterhuispolder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.