Jeff Gardeniers CDA Leiderdorp
27 november 2018

Wethouder Jeff Gardeniers treedt af

CDA-wethouder Jeff Gardeniers heeft maandagavond 26 november j.l. zijn ontslagbrief ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Door een persoonlijke inschattingsfout in het dossier Menswording vindt Jeff Gardeniers dat hij zijn positie in het college niet meer kan blijven vervullen. 

De CDA-fractie en het CDA-bestuur betreuren het vertrek van Jeff Gardeniers zeer. Jeff heeft zich vele jaren als raadslid, wethouder en actief Leiderdorper met veel betrokkenheid en toewijding ingezet voor de Leiderdorpse gemeenschap. In 2002 startte Jeff als CDA-raadslid. In 2006 werd hij gevraagd om wethouder te worden als gevolg van ziekte van de toenmalige wethouder. Hij had o.a. financiƫn en WMO in zijn portefeuille. Bij de verkiezingen van 2010 was Jeff lijsttrekker. Daarna werd hij fractievoorzitter en daarnaast vicevoorzitter van de gemeenteraad. In 2014 werd hij, na opnieuw lijsttrekker te zijn geweest, weer wethouder met o.a. financiƫn, kunst en cultuur, openbare ruimte en huisvesting als aandachtsgebieden. Het CDA-bestuur is Jeff veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor Leiderdorp en onze lokale partij.

De coalitiepartijen respecteren het besluit van de wethouder. Tegelijk hebben de drie partijen vertrouwen in de toekomst van deze coalitie en stellen LPL, VVD en CDA zich zonder voorbehouden achter de verdere uitvoering van het coalitieakkoord.

Het CDA gaat nu op zoek naar een vervanger voor Jeff Gardeniers. 

 

Namens fractie CDA Leiderdorp,                       Namens bestuur CDA Leiderdorp,

Mirjam van der Stelt                                           Arie Meerburg              

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.