01 juli 2019

Wim Laman

Op 27 mei is Wim Laman op 70-jarige leeftijd overleden. Wim was een betrokken en actief CDA-lid gedurende meer dan 40 jaar.  Hij was burger- en gewoon raadslid en van 2002 tot 2004 wethouder in Leiderdorp. Ook was Wim onder meer  voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV) en lid van de programmaraad van RTV Leiderdorp/Unity. CDA afdeling Leiderdorp denkt met groot respect en dankbaarheid terug aan Wim Laman. Bestuur en fractie wensen zijn echtgenote, Ria, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 1 juli jl sprak de burgemeester een in memoriam uit. Deze kunt hier terugzien. Selecteer het fragment bij het agenpunt 3. Mededelingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.