03 september 2019

WMO Adviesraad wordt Adviesraad Sociaal Domein

In de forumvergadering van 2 september 2019 stond het jaarverslag 2018 van de WMO Adviesraad op de agenda. CDA-raadslid Medea Hempen dankte de leden van de Adviesraad voor de inspanningen die zij in 2018 hebben geleverd.

De WMO Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp.

Per 1 juni 2019 is de Wmo Adviesraad overgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. Dat betekent dat de Adviesraad nog breder kan worden ingezet en ook om advies kan worden gevraagd over kunst en cultuur, gezondheid en sport.

Omdat met deze taakuitbreiding mogelijk ook meer geld nodig is, riep Medea Hempen de Adviesraad op voortaan iets meer werk te maken van de financiƫle verantwoording in haar jaarverslag. Nu is niet cijfermatig terug te zien waar het geld dat de raad jaarlijks krijgt naartoe gaat en dat maakt het lastig te beslissen of en hoeveel extra geld er voor de taakuitbreiding nodig is.

Maar verder overheerste positiviteit. Het CDA waardeert de enthousiaste en betrokken houding van de leden van de Adviesraad. En we hopen dat er snel nieuwe leden bijkomen. Want met de omvorming van de Wmo Adviesraad naar een adviesraad voor het gehele sociale domein, komt er veel werk op de raad af.

Wilt u horen wat Medea Hempen in het Politiek Forum heeft gezegd, klik dan hier. De bijdrage begint bij 3:43 en duurt ongeveer 1,5 minuut.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.