Onze standpunten

Onze standpunten

1. Leiderdorp zelfstandig

Het CDA kiest voor Leiderdorp als zelfstandige gemeente, die financieel gezond is. Een gemeente die toegankelijk is voor zijn inwoners met een bestuur dicht bij de mensen. We versterken de samenwerking binnen de (Leidse) regio voor ingewikkelde of grensoverschrijdende onderwerpen.

Meer lezen? klik hier

2. Ruimte aan de samenleving

Het CDA kiest voor een gemeente die initiatieven van inwoners ruim baan geeft. Zo nodig faciliteert de gemeente deze initiatieven met advies en medewerking en soms ook financieel. Het CDA ondersteunt initiatieven van mensen en verenigingen vanuit ons vertrouwen in de samenleving.

Meer lezen? klik hier

3. Groene polders voor agrarische activiteiten, recreatie en natuur

Het CDA kiest voor groene polders. De Boterhuispolder, Achthovenerpolder en Munnikkenpolder blijven geschikt voor zowel agrarisch beheer als recreatie, waarbij de natuur centraal staat. Door te wandelen en te fietsen genieten Leiderdorpers van deze bijzondere plekken. 

Meer lezen? klik hier

4. Heldere en toegankelijke communicatie

Het CDA kiest voor een bereikbare gemeente waar zaken makkelijk digitaal kunnen worden geregeld.  Daarnaast moet persoonlijk en telefonisch contact mogelijk blijven, ook met bestuurders. Het CDA vindt het belangrijk dat er in Gemeente Aan Huis gemeenteberichten worden geplaatst. Ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, moeten kunnen volgen wat de gemeente doet. Bij burgerparticipatie is de gemeente vanaf dag één transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden.

Meer lezen? klik hier

5. Leefbaarheid voorop bij Leidse Ring Noord

Het CDA kiest voor de Leidse Ring, die de verkeersdruk door het dorp kan doen afnemen. De Ring mag zo min mogelijk ten koste gaan van de leefbaarheid en dient in nauwe samenwerking met de inwoners goed te worden ingepast. 

Meer lezen? klik hier

6. Aandacht voor eenzaamheid

Het CDA kiest voor het ondervangen van eenzaamheid als één van de speerpunten in het zorg- en welzijnsbeleid. Wij willen het bestrijden van eenzaamheid nadrukkelijk in het beleid opnemen en met concrete acties komen. Het CDA hecht waarde aan een samenleving waarin iedereen meedoet en het gevoel heeft erbij te horen.

Meer lezen? klik hier

7. Leiderdorp duurzaam!

Het CDA kiest voor innoveren en inspireren om de duurzaamheid te vergroten. De gemeente geeft het goede voorbeeld door duurzaam aan te besteden, groene energie in te kopen en zonnepanelen op openbare gebouwen te plaatsen. De bewoners worden betrokken bij en gestimuleerd tot duurzame initiatieven.

Meer lezen? klik hier

8. Sport en bewegen

Het CDA kiest ervoor de slagkracht van de verenigingen te versterken door meer maatwerk te leveren en te helpen financiële knelpunten op te lossen, passend bij de grootte van de vereniging. Goede sportvoorzieningen vindt het CDA uitermate belangrijk voor onze jeugd. 

 

Nog meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.