26 februari 2019

1 juni 2018: Collegeakkoord CDA-VVD-PvdA-CU/SGP

Vandaag presenteerden we, samen met VVD Leidschendam-Voorburg, PvdA Leidschendam-Voorburg en ChristenUnie/SGP Leidschendam-Voorburg het collegeprogramma ‘Samen aan zet.’ Het CDA is tevreden met het collegeprogramma en ziet voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Het collegeprogramma is daadkrachtig en ambitieus. Het biedt ruimte voor burgerinitiatieven, is sociaal en zorgzaam, investeert in duurzaamheid en in een voldoende en evenwichtig woningaanbod. We staan voor stevige uitdagingen voor een schone gemeente, een bereikbare gemeente, een sociale gemeente en een gemeente met goede bestuurlijke verhoudingen. CDA-fractievoorzitter en beoogd wethouder Juliette Bouw: “We willen onze ambities waarmaken en dat willen we samen doen: met de gemeenteraad en met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Wij zijn samen aan zet!”

https://www.lv.nl/file/4076/download


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.