31 januari 2021

100 ideeën tegen eenzaamheid.

CDA krijgt meer dan honderd ideeën aangereikt tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een issue bij jong en oud in Leidschendam-Voorburg. De CDA-internet-enquête heeft een grote respons (n=218) en veel mooie ideeën en suggesties opgeleverd. In het rapport valt te lezen, dat eenzaamheid weliswaar toeneemt met de leeftijd, maar niet alleen een probleem van ouderen is. Het begrip kan gekoppeld worden aan ‘alleen wonen’ (72%), maar blijft daar niet toe beperkt. Een opmerkelijk hoog percentage van de betrokkenen in deze enquête (25%) woont in Bovenveen en Prinsenhof.

Dat zijn enkele conclusies die volgens het CDA aangeven dat eenzaamheid bestrijden een stevig aanpak vereist.

Dé opgave, aldus inwoners die de enquête hebben ingevuld, is om het oplossend vermogen van de betrokkenen te vergroten door ‘oprechte aandacht’, ‘blijvend naast iemand staan’ en ‘een maatje zijn’. Een warme cirkel van aandacht om de contactdrempels te verlagen en het leggen van relaties te stimuleren.

Het kernprobleem: “er niet bij (kunnen) horen, geen toegevoegde waarde hebben” mondt uit in “depressieve gevoelens en weinig levensvreugde”. Juliette Bouw – binnen het college verantwoordelijk voor bestrijding van eenzaamheid – is blij met het rapport. “Het CDA heeft mooie ideeën bij onze inwoners opgehaald en die neem ik graag mee bij het maken van het gemeentelijk plan tegen eenzaamheid”.

Enquête

Bij de overhandiging van het lijvige rapport stelt CDA-gemeenteraadslid Hendriks: ‘in een zorgzame gemeente, sta je nooit alleen. Eenzaamheid bedreigt onze sociale cohesie. Ruim 70% van de respondenten gaf aan zelf eenzaam te zijn of iemand te kennen die eenzaam is. Opvallend is dat het niet alleen een Corona-probleem is: 80% van deze groep kende het probleem al”.

“Het is aan ons allen om het gevecht met eenzaamheid aan te gaan Maar zeker ook aan de politiek om een antwoord op dit probleem te formuleren.” Jan Hendriks is stellig. “Met deze uitkomsten moeten we ook als Raad en College aan de slag. De CDA-fractie is blij dat wethouder Bouw met deze extra informatie aan de slag gaat.” Hendriks roept op tot inzet en commitment van de lokale overheid: “in een zorgzame gemeente sta je nooit alleen!”

Aanpak door gemeente

Van de gemeentelijke overheid wordt een voortrekkersrol verwacht, met of zonder Corona: ‘eigen activiteiten’, initiëren van activiteiten bij verenigingen/vrijwilligers en faciliteren van organisaties die een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid. Uit het rapport kan men  de navolgende beleidsrichtingen onderscheiden:

  • Initiëren, opzetten en faciliteren van ‘cirkels van aandacht’;
  • Verbreden, ondersteunen en faciliteren van digitale netwerken;
  • Ondersteunen van wijk/buurtcentra/bibliotheken;
  • Steun aan (cultuur)organisaties en (sport)verenigingen;
  • Organiseren en stimuleren van activiteiten en ontmoeting;
  • Bewustwordingscampagne van eenzaamheid;
  • Opzetten van een Corona-krant (op papier, online).

Corona

Eenzaamheid is van alle tijden blijkt uit de antwoorden in de enquête maar het Corona-virus maakt het manifest. Van alle Corona-beperkingen worden de beperkingen rondom sport, kunst en cultuur als het meest knellend ervaren. (Buiten)sport, ook voor ouderen en op gepaste afstand, zou – als het maar even kan gefaciliteerd moeten worden. Intensivering van digitale relatievormen en ‘buiten wandelen’ wordt in deze tijd als een ‘must’ gezien (ook bij professionele hulpverlening).

Voor meer informatie:

Jan Hendriks, CDA-raadslid Leidschendam-Voorburg

jhendriks@Leidschendam-Voorburg.nl

06 – 38926344

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.