06 mei 2013

Aanpak alcohol en jeugd nodig

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de controle op de nieuwe wet. Maar ook ouders, sportverenigingen en scholen moeten erop toezien dat jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol mogen kopen en gebruiken. Vooral voor de horeca is de controle een probleem.

De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met name naar dat onderdeel te kijken bij de gemeentelijke aanpak. 'Op diverse plaatsen in het land is de horeca in samenwerking met de gemeente en bedrijfsleven bezig om een slimme oplossing te bedenken voor de uitvoering van de controle,'  aldus CDA-commissielid Dré Veelenturf. 'Zo kunnen bijvoorbeeld jongeren die in de Friese gemeente Heerenveen alcoholische drank willen kopen, dat alleen nog maar doen met een speciale alcoholkaart. Op de kaart staat hun vingerafdruk. Bij het afrekenen moeten de kopers hun vinger op een sensor leggen. Alleen als de vingerafdrukken op de kaart en de sensor overeenkomen, krijgen de klanten hun alcohol mee. Deze ideeën kunnen ook bruikbaar zijn bij onze gemeentelijke aanpak.'

'De CDA-fractie wil nog voor de zomer de gemeentelijke aanpak bespreken, zodat de verschillende betrokken partijen klaar zijn vóór de ingangsdatum van de wetswijziging,' aldus CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.