30 oktober 2011

Als regels een gezicht krijgen

Het was zaterdag 29 oktober 2011 opnieuw een emotionele dag voor het CDA. Een congres kan niet beslissen over individuele aangelegenheden. Het is de zware taak van minister Leers om regelmatig beslissingen te nemen op de grens tussen wetgeving en compassie. Maar het is begrijpelijk dat compassie met Mauro veel CDA ers motiveert om alles te doen om deze jongen van vlees en bloed in Nederland te laten blijven. Het is niet makkelijk om rechtvaardig en betrouwbaar te zijn, in een wereld waarin de kansen zo ongelijk zijn verdeeld.
Geboren in Angola of Nederland, een wereld van verschil. Ik hoop dat de fractie dinsdag een goede oplossing vind.
Dat er in het CDA een heftige openbare discussie is over echte dilemma's wordt door goeroes in de media direct vertaald in verdeeldheid en verder verval. Toch raar, dat als je laat zien dat je echt wikt en weegt, tussen wet en compassie, dat niet als kracht maar als zwakte wordt gezien.
Opnieuw een congres waar meer dan duizend CDA ers hun betrokkenheid bij hun partij tonen. Het CDA is een levende politieke beweging. Dat was op onze ledenvergadering ook weer duidelijk.
Ik vond dat Jacobine Geel een inspirerende presentatie gaf van de manier waarop we onze uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap op een moderne manier kunnen vertalen.Haar presentatie is terug te lezen op www.cda.nl .Mij spreekt het aan. Het kernbegrip is compassie. Nederland maken we samen.Betrokken en nabij.Rechtvaardig en betrouwbaar,Met zorg voor de aarde.
We gaan hier ook in onze afdeling over praten. Tijdens de huiskamergesprekken ( in ieder geval op 16 november, misschien ook andere data) en daarna in de ledenvergadering. 
Het zal, zoals Ruth Peetoom zegt, een marathon zijn om het cda weer de plek te geven die we hebben gehad. Maar ik heb vertrouwen dat we die marathon kunnen uitlopen. 
Jan Veringa,Bestuursvoorzitter CDA leidschendam-Voorburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.