04 maart 2021

Besturen tijdens en na de pandemie

Werken en besturen in een pandemie. Blijven werken aan de toekomst

Het is ongeveer een jaar geleden dat we geconfronteerd zijn met de effecten en gevolgen van het Covid-virus.

Improvisatie, herinrichten, nieuwe werkmethodes vinden en ondertussen je eigen huishouden opnieuw regelen, uitzoeken hoe de opvang van je kinderen veilig kan doorgaan, de school en het leren goed ingericht. Of zorgen over de baan van  je partner en de gezondheid van (groot)ouders.    En dan natuurlijk de aandacht voor de steunmaatregelen aan ondernemers en het leed  rond  gesloten winkels, (sport)verenigingen en de lockdown. Het zijn zaken die zwaar op de werklast van onze ambtenaren drukten en het is met diepe bewondering dat het CDA vaststelt dat het gemeentelijk apparaat er in is geslaagd veel werk te verzetten en beleid te realiseren.

Het is vervolgens ook niet meer dan logisch dat het College op zeker moment de balans opmaakt voor de rest van de collegeperiode en aangeeft waar nog prioriteiten gelegd moeten worden.

Het CDA herkent zich in prioriteiten rond de Omgevingswet en het Sociaal Kompas, de bibliotheken en theaters, eenzaamheid, werk en inkomen, jeugdzorg en het versterkingsprogramma Leidschendam-Noord. Daarmee is niet gezegd dat de initiatieven die niet meer in 2021 aan de orde komen helemaal van tafel vallen. Het gaat om uitstel, niet om afstel. Wij zullen het College aan deze prioriteiten houden en het daarop beoordelen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.