07 december 2021

Blog van Diederik over vrijwilligers.

Vrijwilliger: hart en ziel van de samenleving, cement van verenigingen.

Er zijn veel dagen, vieringen. 7 december is de dag van de vrijwilliger. Een moment om stil te staan bij wat vrijwilligers eigenlijk 365 dagen per jaar doen. Zich belangenloos inzetten voor de medemens, straat, buurt, wijk, gemeente, kerk, vereniging, (belangen)organisatie enz. De lijst kan bijna oneindig lang gemaakt worden. En dat is de essentie van het vrijwilligersschap. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Ook en zeker hier in Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. tienduizenden inwoners van onze gemeente zetten zich voor elkaar in. Langs de lijn bij een kind, langs de sloot bij het knotten van wilgen. Met het schenken van een kopje koffie in het buurthuis, een schone straat of in het woon- zorgcentrum of zingend in het koor. Voor die speeltuin om de hoek of dat schooltje ver in Afrika. Voorbeelden te over. Inzet: fenominaal. 

Vrijwilliger zijn kan gewoon vanuit individuele inspiratie of via het netwerk van een grote non-gouvernementele organisatie. De eigen club of een nationaal ‘instituut’. Dat vrijwilliger zijn speelt zich vaak in stilte af, vrijwilligers zijn onze stille helden. Één dag per jaar mogen we er bij stilstaan. Doe dat: laten we ons realiseren wat er allemaal kan en gebeurt in onze dorpen, hoe u en uw buurtgenoten zich inzetten voor een ander. Heeft u (nog) een uurtje over, heeft u een hobby of een leuk idee zet het om in vrijwilligerswerk. Gewoon zomaar, omdat het kan en omdat we het doen. Samen voor elkaar. Beloning: de glimlach van een kind, de dankbare blik van een volwassene, een prettige gemeente om in te wonen.

Diederik Visser

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.