08 juni 2022

CDA: Alleen samen komen we vooruit

Op 8 juni presenteerden VVD, GBLV en D66 hun coalitieakkoord voor de komende periode en presenteerden zij hun kandidaat-wethouders. Het CDA feliciteert de partijen met het door hen bereikte resultaat en de kandidaat-wethouders met hun voordracht. Er wacht hen een bijzondere verantwoordelijkheid.

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ meegekregen. Voor het CDA liggen daar precies de uitdagingen voor de komende vier jaar. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag. Daar ligt de opdracht voor alle politieke partijen om inwoners eerder en beter te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “Het CDA ging de verkiezingen in met het programma ‘Verbindend aan de Vliet’. Hierin ligt de uitdaging voor de komende periode. Deze tijd snakt naar verbinding en naar een overheid die mensen in staat stelt mee te doen, samen te laten leven, de brug slaat tussen groepen en mensen de betekenis van samen te laten zien. De beslotenheid waarbinnen de coalitievorming plaatsvond, is hiermee in tegenspraak en niet in overeenstemming met het advies van de verkenner. Een gemiste kans.”

Voor het CDA zal deze coalitie daarom moeten werken aan verbinden en vertrouwen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Ron van Duffelen: “Het CDA steekt de hand uit naar de nieuwe coalitie om samen te werken, samen sterker te staan en samen verder te komen. Vandaar ook dat het CDA als enige partij pleitte voor een raadsprogramma omdat je voor de inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg alleen verder komt als je samenwerkt. Nu de meerderheid gekozen heeft voor een coalitieakkoord blijven wij op samenwerking gericht en rekenen erop dat de nieuwe coalitie dat ook zal zijn.”

Voortuitgang is nodig om samen verder te komen. Er wacht de nieuwe coalitie een aantal belangrijke dossiers. Er zullen de komende jaren woningen in met name het sociale en middensegment gerealiseerd moeten worden, er zal geïnvesteerd moeten worden in duurzaamheid en de bereikbaarheid moet worden aangepakt. “De chaos rond de Mall met Hemelvaart en Pinksteren vraagt om zelfreflectie van de politiek en om daadkracht om daadwerkelijk maatregelen te nemen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een extra oeververbinding is daarbij voor ons nog steeds in beeld’’, aldus CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen. Voor vooruitgang is ook van belang dat we omzien naar elkaar. Dat we steun bieden aan mensen die dat nodig hebben en het zelf even niet redden, dat we eenzaamheid bestrijden en maatschappelijke verbanden creëren waarin mensen samen kunnen leven. Ron van Duffelen: “De nieuwe coalitie heeft voornamelijk een liberale signatuur. Het gaat in onze gemeente echter niet alleen om de inwoners die zichzelf toch wel redden. Voor het CDA is de gemeente juist het schild voor degenen die even niet mee kunnen komen en dat steuntje in de rug nodig hebben. We zullen de nieuwe coalitie daar kritisch op volgen.”

Fractievoorzitter Ron van Duffelen, tot slot: “Het CDA is bereid tot samenwerken en zal constructief en binnen goede verhoudingen meedenken met de voorstellen van het nieuwe college. We zijn daarbij wel kritisch op de waarden die wij belangrijk vinden voor de inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Het CDA is verbindend aan de Vliet en we kunnen ook alleen samen verder komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.