12 november 2013

CDA: anker voor ouderen

CDA-raadslid Aart Paardekooper is daarom blij met de toezegging van WZH dat bewoners van verzorgingshuis Het Anker niet gedwongen hoeven te verhuizen. 'Ze kunnen oud worden met de vertrouwde zorg om zich heen,' zegt Paardekooper,  'en dat is precies wat bewoners van Het Anker willen: rust in de tent.'

Het CDA bracht in het gesprek ook de veranderingen rond een ander complex van WZH ter sprake:  de aanleunwoningen Nieuw Heeswijk. Aart Paardekooper: 'Door de sloop van verzorgingshuis De Sonneruyter verdwijnt voor de ouderen in Nieuw Heeswijk directe zorg om de hoek. Dat geeft onrust onder deze groep bewoners. WZH gaat er nu voor zorgen dat bewoners van de aanleunwoningen  Nieuw Heeswijk personenalarmering krijgen. Binnen een kwartier is dan óf zorg vanuit Het Anker ter plekke aanwezig óf via 112 een ambulance gearriveerd. De CDA-fractie houdt de vinger aan de pols in de komende tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.