30 mei 2011

CDA: Burgernet vaker inzetten

Sinds de introductie van Burgernet op 4 januari van dit jaar in de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn via het systeem weinig berichten verzonden per sms. De CDA-fractie heeft daarom vragen gesteld aan het College van B&W over de werking van het systeem.

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband van en voor burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Door het versturen van sms-berichten vraagt de politie hulp van bewoners voor het oplossen van bijvoorbeeld een inbraak. Een actieve betrokkenheid van de inwoners levert de politie informatie op zodat criminelen kunnen worden opgepakt en zo de leefomgeving veiliger wordt.

Sinds de introductie van Burgernet hebben er een aantal criminele incidenten plaatsgevonden in onze gemeente. Voor sommige zaken heeft de politie wel een bericht op internet geplaatst en Twitter ingezet, maar geen Burgernet-sms uitgegeven. “Het is vreemd dat het systeem weinig is gebruikt sinds de introductie, terwijl er wel geld gestoken is in de reclamecampagne om Burgernet bekend te maken bij de inwoners”, aldus CDA-commissielid Dré Veelenturf. “Het betrekken van burgers maakt hen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid op veiligheidsgebied, maar dan moet je wel alle instrumenten inzetten”. De CDA-fractie wacht de reactie van het College af en adviseert inwoners de oproepen van de politie ook via internet (www.politie.nl) en Twitter @Politie_HGL te volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.