26 juni 2014

CDA: College neem initiatief in De Zijde!

Naast de boosheid van deze bewoners over de slechte wijze van communiceren door de gemeente, gaan de zorgen van de bewoners vooral over de verkeersveiligheid in de wijk, mogelijke parkeerproblemen door de komst van bezoekers van de moskee en de verwachte toename van rondhangende (jonge) bezoekers.

Het CDA roept het college van Burgemeester en Wethouders op in gesprek te blijven met de bewoners rondom de nieuw te vestigen moskee aan de Zilvermeeuwlaan. Bovendien dringt het CDA erop aan de vragen die gesteld zijn door de bewoners tijdens de bijeenkomst, te beantwoorden binnen 3 weken en niet zoals de burgemeester aangaf 'na de zomer'. Daarnaast dienen de klachten van omwonenden adequaat te worden opgelost. Laat de wijkmanager vanaf nu actief de bewoners benaderen en de geconstateerde verkeersproblemen die er nu al zijn oplossen. Ook roept CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw, die de avond bijwoonde, de Stichting Eenheid op om als nieuwe bewoner van de wijk het gesprek aan te gaan met de omwonenden als goede buur.

'Deze aanpak en wijze waarop de avond is georganiseerd, vereist zeker niet de schoonheidsprijs. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat burgemeester Hans van der Sluijs en de betrokken wethouders initiatief tonen, naar de bewoners luisteren en kijken hoe hun zorgen weggenomen kunnen worden,'  aldus Juliette Bouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.