18 november 2014

CDA: Daag uw gemeente uit!

Kansen
Hoe ziet het CDA zo’n Right to Challenge voor zich ? Als een groep inwoners een publieke dienst wil overnemen, moeten ze dit melden aan de gemeente. De gemeente is dan verplicht hierop te reageren. Ze zal de initiatiefnemers uitnodigen om hun plan van aanpak  te bespreken. Zo’n plan geeft aan hoe ze de dienst wil overnemen en hoeveel de dienst zal kosten.

Als dit plan aan een aantal basisvoorwaarden voldoet, zal de gemeente zorgen voor publicatie om de dienst openbaar aan te besteden. De aanbesteding wordt officieel gepubliceerd. Op dat moment kunnen ook andere partijen die de dienst willen uitvoeren een bod doen. De gemeente bepaalt uiteindelijk aan welke partij het contract gegund wordt. Juliette Bouw: 'Door Right to Challenge ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder bureaucratie. Het CDA verwacht dat het College zo snel mogelijk zal komen met concrete voorstellen hoe het Right to Challenge er in onze gemeente uit zal zien.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.