17 juni 2013

CDA enthousiast over nieuw Leidsenhage

De plannen voor Leidsenhage als winkelparadijs, met een breder en gevarieerder winkelaanbod,  zorgen voor 530 permanente arbeidsplaatsen. Fractievoorzitter Juliette Bouw vindt het positief voor onze lokale economie dat, tijdens de vernieuwing van het winkelcentrum, ook nog zo’n 2800 tijdelijke banen gerealiseerd worden in de bouwsector en bij toeleverende bedrijven.

Ontwikkelaar Unibail Rodamco is in overleg met exploitanten over een bioscoop. Een aantrekkelijk idee voor onze jongeren. Samen met een gevarieerder aanbod van horeca in de avonduren, ontstaan er zo meer uitgaansmogelijkheden in Leidschendam-Voorburg.  

In de nieuwe plannen is Unibail Rodamco bereid 30.000 m² leegstaande kantoren te slopen. Dat is een aanzienlijk deel van de totale leegstand in onze gemeente. Leidschendam-Voorburg staat nu nog op nummer 1 in Nederland als gemeente met de meeste leegstaande kantoorruimte. De sloop zorgt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale kantorenmarkt.

Naast deze positieve kanten aan het project is er ook een aantal ruimtelijke aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld bouwmassa en afwikkeling van (expeditie)verkeer,  die de gemeente in goed overleg met de omwonenden en ontwikkelaar moet oplossen. CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw vraagt het College van burgemeester en wethouders om de omwonenden goed te betrekken bij de uitwerking van de plannen en samen met hen te zoeken naar oplossingen voor de problemen die de buurt heeft met de plannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.