10 april 2019

CDA gaat voor parkeergarage Damcentrum

CDA: ‘Damcentrum heeft extra parkeergarage nodig’

Het college start op korte termijn onderhandelingen over een extra openbare parkeergarage in het Damcentrum. Dit heeft de gemeenteraad besloten op voorstel van het CDA. De extra parkeergarage wordt gerealiseerd op de Rijnlandstraat-Noord. Meer openbare parkeerplekken maken het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk voor de inwoners en bezoekers.

Stimuleren leefbaarheid

Het CDA is tevreden met de keuze voor uitbreiding van het aantal plekken op straat en het doorzetten van andere plannen zoals uitbreiding van de blauwe zone in combinatie met ontheffingen. Raadslid Fred Duijn: “Alleen is dit niet voldoende; er zijn simpelweg te weinig parkeerplekken en de leefbaarheid wordt bedreigd. Daarom hebben we dit voorstel gedaan om eer een extra ondergrondse garage te realiseren’.

De afgelopen weken heeft het CDA veelvuldig met belanghebbenden gesproken over oplossingen. Duidelijk is dat er echt iets moet gebeuren. Nu de motie is aangenomen kan het college aan de slag met het uitwerken en invoeren van oplossingen op korte en middellange termijn. Het CDA moedigt de wethouder aan inwoners en bedrijven hierbij te blijven betrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.