20 september 2014

CDA gaat voor verlengde Verbindingsweg Stompwijk

Het college stelt voor de weg 6 meter breed te maken. Het CDA wil een breedte van 6,5 meter, zodat landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren en de kosten van het jaarlijkse onderhoud lager zijn.

Zorgen over budget
In de voorkeursvariant die 28 miljoen euro zal kosten, wordt er vanuit gegaan dat de Dr. Van Noortstraat geen nieuwe damwandconstructie nodig heeft. Een technisch onderzoek naar de staat van de damwanden is echter nog niet beschikbaar. Het CDA heeft daarover zijn zorgen uitgesproken. CDA-raadslid Jaap Geluk heeft ook gevraagd een planning voor de uitvoering te maken waarbij de dorpskern zo min mogelijk hinder zal ondervinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.