15 december 2014

CDA geschrokken over risicoflats met onveilige balkons

'Het College moet echt snel actie ondernemen richting de bewoners van de flats,' aldus raadslid Hans Geurts. 'Dit veroorzaakt onrust en een gevoel van onveiligheid. Het College moet goed communiceren over wat er aan de hand is en hoe het opgelost kan worden. De veiligheid van onze inwoners staat voorop.'

Samen met collega CDA-raadslid Jaap Geluk heeft Hans Geurts vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie.

Schriftelijke vragen van de leden Geluk en Geurts (CDA) over 'risicoflats' aan het College van B&W
1) Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Tientallen risicoflats met onveilige balkons...' van Omroep West?
2) Het bericht spreekt over 22 flats in Leidschendam-Voorburg. Klopt dit aantal?
3) Is hier sprake van koop- of huurflats? In het geval dat het huurflats zijn: welke woningcorporatie(s) is/zijn hierbij betrokken?
4) Gaat de gemeente de bewoners van de flats informeren? En zo ja, op welke termijn?
5) Vallen deze flats onder de onderzoekplicht van de Rijksoverheid?
6) Heeft het College inzicht in de bouwtechnische onderzoeken die op dit moment worden verricht of zijn verricht? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
7) Hoe gaat de gemeente de veiligheid van haar inwoners in de openbare ruimte garanderen?
8) Waarom heeft het College de gemeenteraad niet geïnformeerd over deze risicoflats en de gevaren van onveilige balkons voor onze inwoners?

Mocht er sprake zijn van koopflats: in dat geval dient de betreffende VvE maatregelen te nemen om de constructie van balkons en galerijen te verbeteren. Het CDA kan zich voorstellen dat de spaarpotten van de VvE's mogelijk niet toereikend zijn om deze onverwachte en waarschijnlijk hoge kosten te dragen. In dat geval worden de kosten doorberekend aan de individuele bewoners. Als zij onvoldoende financiële middelen hebben, kan het er toe leiden dat er langere tijd met noodmaatregelen (bijv. stutting) gewerkt moet worden. Dit is slecht voor de veiligheid van de bewoners en het aanzien van de flat en de directe leefomgeving.
 
9) Ziet het College een faciliterende rol van de gemeente in dit verband voor zich weggelegd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.