08 oktober 2011

CDA: Handhaven moet zorgvuldig maatwerk zijn

Het kan inmiddels niemand in Stompwijk zijn ontgaan, dat het College van Burgemeester en Wethouders bezig is met een grote handhavingsactie. Om de kwaliteit van het buitengebied te vergroten en verrommeling tegen te gaan, zijn in de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het opruimen van de verspreid liggende kassen; over nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven; over paardenbeleid en over bedrijvigheid aan de Stompwijkseweg. Hierover is uitgebreid gesproken met de Stompwijkse gemeenschap.  Bij het handhaven van de afspraken wordt nu zichtbaar waar dat algemeen belang van een sterk buitengebied in botsing komt met belangen en wensen van inwoners, ondernemers en bedrijven.

De CDA-fractie in de gemeenteraad realiseert zich dat. Uit de vele verhalen die insprekers hebben gedaan in de gemeenteraad en de situaties die raadslid Yvonne van Boheemen ook heeft beschreven in de CDA-fractie, blijkt hoe moeilijk die afgesproken regels soms uitpakken voor inwoners en bedrijven. “Daarom vraagt handhaving hier om een zorgvuldige aanpak met oog en ruimte voor maatwerk” zegt Hetty van Enk, woordvoerder namens de CDA-fractie. Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben destijds gekozen voor het algemeen belang van een kwalitatief sterk buitengebied. En dan moet het College ook handhaven daar waar mensen zich niet aan de afspraken houden. “Maar” voegt Hetty van Enk daaraan toe: “dat moet wel zorgvuldig maatwerk zijn. Aangezien het bestemmingsplan Landelijk Gebied momenteel gemaakt wordt, is er voor het College gelegenheid om in alle gevallen, in samenspraak met de inwoner, eerst te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn. Is dat niet mogelijk, dan krijgen inwoners individueel een redelijke termijn om een illegale situatie ongedaan te maken.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.