19 september 2021

CDA helpt mee met World Cleanup Day in Prinsenhof

CDA helpt mee met World Cleanup Day in Prinsenhof

Op zaterdag 18 september was het weer World Cleanup Day. Tijdens deze dag ruimen meer dan 20 miljoen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de Bewoners Participatie Groep Prinsenhof organiseerde een opschoonmiddag in de wijk. Tientallen vrijwilligers, jong en oud, spendeerden een aantal uur om de buurt weer helemaal vrij te maken van zwerfafval. Bij Wijk- en Diensten Centrum (WDC) De Plint kreeg iedereen handschoenen, een vuilniszak en een grijper mee om aan de slag te gaan.

Ook CDA-raadslid Jan Hendriks en CDA-lid Quinte Stout deden mee. Hoewel Jan zelf niet in de wijk woont, vindt hij het belangrijk om dit initiatief juist in Leidschendam-Noord te ondersteunen. "World Cleanup Day vindt maar één keer per jaar plaats, maar het is ook bedoeld om mensen aan te sporen om vaker zwerfafval op te ruimen. Ruim op wat op straat ligt. Neem tijdens een wandeling een grijper mee. Samen kunnen we onze wijk schoner maken!" 

 

CDA-raadslid Jan Hendriks en CDA-lid Quinte Stout zijn klaar voor World Cleanup Day 2021

Helaas lag er veel zwerfafval op straat, in het gras, in de struiken en ook op speelplaatsen voor kinderen. Er lag van alles: blikjes, stukjes papier, chipszakken en peuken. Het aantal plastic flesjes was dit jaar net iets minder; de invoering van statiegeld werpt vast nu al zijn vruchten af. Het is jammer dat het statiegeld op blikjes nog een jaar op zich laat wachten. De hoeveelheid piepschuim viel ook op, wat zeer slecht is voor de natuur.

Aan het einde van de opruimactie werden de volle vuilniszakken opgestapeld bij de ingang van WDC De Plint. Alle vrijwilligers werden bedankt en beloond met bloemen, koffie en wat lekkers. Een groot succes: de wijk zag er veel schoner uit!

Na afloop van de actie werd de afvalproblematiek van de buurt besproken. Het was wel een tegenvaller dat, ondanks alle inspanningen, toch nog veel grofvuil en karton naast de ondergrondse containers voor restafval bleek te zijn gedumpt. Jammer. De grote groep vrijwilligers blijft het herhalen: gebruik de speciaal gecreëerde stortplaatsen, bel Avalex voor een afspraak of breng het zelf gewoon weg. Het gaat ons lukken. Het is voor iedereen beter!

Jan Hendriks aan de slag in Prinsenhof tijdens World Cleanup Day 2021

Inzet CDA tegen afvaldump
Het CDA Leidschendam-Voorburg onderscheidt zich al jaren in de strijd tegen afvaldump bij ondergrondse containers, bijvoorbeeld met haar initiatief om afvaldump te voorkomen door de containerplaatsen aantrekkelijker te maken (motie beplanting containerplaatsen 2018), haar pleidooi voor een afvalbrengstation binnen onze gemeentegrenzen (resulterend in een toezegging van het college in 2020) en het initiatief om mobiele camera’s in te zetten in de strijd tegen afvaldump.

Het college heeft de ideeën niet altijd omarmd en uitgevoerd. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Zo komt de noodzaak en de mogelijkheden om mobiele camera’s in de strijd tegen afvaldump in te zetten opnieuw aan de orde in de commissie samenleving (op 20 september 2021).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.