18 november 2013

CDA: iedereen aan het werk

Aanpak jeugdwerkeloosheid
De gemeente zal zich meer moeten inspannen voor jongeren om hen aan het werk te krijgen. Het CDA heeft gevraagd om één lokale ambassadeur voor jeugdwerkloosheid net zoals er landelijk de ambassadeur voor jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk is. De lokale ambassadeur moet jongeren en werkgevers in onze gemeente met elkaar in contact brengen. Daarnaast wil het CDA dat er meer naar mogelijkheden voor werk wordt gekeken in de Rotterdamse regio die door de Metrolijn E en het spoor goed per openbaar vervoer bereikbaar is.

Zolang mensen geen werk hebben, bestaat de kans dat ze onder de armoedegrens terecht komen. Dat willen we als CDA voorkomen. Dus is er een extra inzet op werk nodig en moeten we gezinnen die onder de armoedegrens zijn beland ondersteunen.

Buslijn47
Binnen de gemeente maken veel ouderen gebruik van buslijn 47 die door vrijwilligers wordt gerund. Het CDA wil die buslijn de komende jaren behouden en wil dat de gemeente daar ook in de begroting geld voor beschikbaar stelt.

Ondernemers en WK Hockey 2014
Het CDA ziet kansen voor onze lokale ondernemers om te profiteren van het WK Hockey dat volgend jaar in het ADO-stadion zal worden gehouden en vraagt de gemeente om samen met de ondernemers te kijken hoe we zoveel mogelijk publiek een bezoek aan onze gemeente kunnen laten brengen. Hiermee krijgen de lokale ondernemers een steuntje in de rug.
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een sociale, leefbare en veilige gemeente en wat het CDA betreft gaan we daar ook komend jaar verder mee aan het werk.

Rotterdamse baan
De aanleg van de Rotterdamsebaan is weer een stap dichterbij gekomen. Het bestemmingsplan dat daarvoor nodig is, werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Vorig jaar besloot de gemeenteraad mee te werken aan een tunnel die het autoverkeer vanaf de A4 en de A13 tot in de Binckhorst brengt.  Al die auto’s rijden dus onder Leidschendam-Voorburg door en dat is gunstig voor de leefbaarheid van onze bewoners volgens de CDA-fractie. Het CDA heeft de toezegging van het College dat ook na de aanleg van de tunnel,  de doorstroming van het verkeer en de lucht- en geluidkwaliteit bij de tunnelmonden, goed in de gaten wordt gehouden. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Haagse regio is óók in het belang van Leidschendam-Voorburg.  En het is mooi dat ondanks de economische crisis er hier nu een groot bouwproject uitgevoerd gaat worden  - overigens op kosten van Den Haag -  dat zeker werkgelegenheid oplevert.  

Overlast noodverordening Stompwijk
De afgekondigde noodverordening van 9 november j.l. vanwege de ontmanteling van een bom in Vlietlanden heeft veel onrust en overlast gegeven in Stompwijk. Een groot deel van het dorp werd namelijk afgezet. Inwoners en ondernemers konden zich niet meer bewegen in het gebied. Doordat de informatie hierover laat bekend werd, konden zij zich daar nauwelijks op voorbereiden. Met alle gevolgen van dien. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor deze gang van zaken en ervoor gepleit dat ondernemers de geleden schade kunnen verhalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.