10 juli 2020

CDA initiatief feestelijke jaarwisseling nieuwe stijl

CDA neemt het initiatief tot een ‘jaarwisseling nieuwe stijl’

De gemeenteraad heeft unaniem een motie van het CDA omarmt die ervoor moet zorgen dat de jaarwisseling een feest wordt voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Veel inwoners hechten aan de bestaande tradities bij de jaarwisseling, maar gegeven de nadelen verbonden aan vuurwerk (milieu en veiligheid) moeten we zoeken naar feestelijkheden die beter passen bij deze tijd.De motie is het resultaat van een uitgebreide enquête door het CDA onder de Leidschendams-Voorburgse bevolking eerder dit jaar.

Knallen is uit de tijd  

Landelijke is knalvuurwerk en vuurpijlen inmiddels verboden. Voor de komende jaarwisseling pleit de CDA-motie dan ookvoor strakke handhaving en regels met als uitgangspunt ‘alleen siervuurwerk, alleen op oudejaarsavond’. 

Het CDA wil het afsteken van siervuurwerk voor komende jaarwisseling niet verbieden. Een alternatief zoals een evenement is in deze Corona-tijd niet aan te bevelen.

Een jaarwisseling nieuwe stijl  

Het CDA vraagt het collegemogelijkheden voor alternatieve feestelijkheden als vervanger voor de traditionele nieuwjaarsviering te inventariseren. Feestelijkheden die met name luchtvervuiling en illegaal vuurwerk en overlast moetvoorkomen en die vooral ook de jeugd aanspreken. Mocht vuurwerk dan toch nog onderdeel van het feest zijn, dan vraagt het CDA dat onder begeleiding en georganiseer gebeurt, zodat verwondingen en slachtoffers worden voorkomen.

Doe mee, denk mee

Het CDA roept buurtorganisaties en winkeliers op om zich met ideeën en initiatieven te melden bij de burgemeester. Ook buurtverenigingen vragen we of ze tijdens de jaarwisseling een rol willen spelen. 

Alleen samen maken we van de jaarwisseling een feest is voor iedereen! 

Voor meer informatie:

CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks

e-mail [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.